REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "REMONTEX"

Sklep Internetowy "Remontex" działający pod adresem www.sklep.remontex.com.pl, prowadzony jest przez "Remontex" Sp. J. Danuta i Bożydar Dutkiewicz z siedzibą sklepu stacjonarnego  w Bytomiu, ul. Zabrzańska 78, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach,  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064364. NIP: numer 626-000-42-16 Regon numer: 272531382.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku wysyłki i płatności „za pobraniem” - do 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku wysyłki i płatności przelewem (przedpłata - wpłata na konto ) –do 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
- w przypadku odbioru w sklepie - przy opcji wpłaty na konto, niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie, natomiast przy opcji wpłaty w kasie natychmiast po zapłacie kasjerowi.

5.Czas oczekiwania wpłaty na konto za zamówienie, oraz jednocześnie czas rezerwacji produktów objętych zamówieniem wynosi do 2 dni roboczych - w razie braku wpłaty po upływie terminu zamówienie zostaje anulowane.

6. Czas oczekiwania przez nasz sklep na odbiór towaru w przypadku zamówienia z płatnością przy odbiorze w kasie, po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o gotowym do odbioru zamówieniu wynosi do końca następnego dnia roboczego. W razie braku odbioru towaru po upływie terminu zamówienie zostaje anulowane.

7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany lub przygotowany dla odbioru osobistego do Kupującego. Przewidywany czas dostawy w zależności od wybranej formy dostawy zgodnie z regulaminem doręczyciela, dla odbioru osobistego zgodnie z regulaminem sklepu.

8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
Z powodu równoległej sprzedaży w sklepie stacjonarnym,  zastrzegamy możliwość wyprzedania produktów. W takim przypadku Klient jest niezwłocznie informowany o kolejnej dostawie produktu oraz ma możliwość modyfikacji zamówienia oraz ewentualnie anulowania.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

11. Z powodu elektronicznego sposobu prezentacji towaru, oraz różnych dostaw produktów zastrzegamy, że wygląd rzeczywisty produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanego w zakresie odcieni kolorów, ich nasycenia, kontrastu. 
W szczególności przy wyrobach drewnianych mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorystyce i ułożeniu słojów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wyrobu. Wynika to z właściwości materiału i nie ma wpływu na własności użytkowe wyrobu.

12. Wskazane wyżej różnice między ilustracjami i/lub opisami towarów prezentowanych na stronach internetowych a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być uznawane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.

13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
a) płatność przy odbiorze:
- za pobraniem - należność pobiera kurier, listonosz
- odbiór bezpośrednio w siedzibie firmy "Remontex" należność pobiera kasjer w kasie sklepu.

b) wpłata na konto (przelew bankowy na konto sklepu ).
Dane do przelewu:
"Remontex" Sp.J. Danuta i Bożydar Dutkiewicz
konto: ING BANK ŚLĄSKI  21 1050 1230 1000 0090 9940 3256

15. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:
poczty polskiej - koszt dostawy :
- wpłata na konto Paczka Plus do 2 kg oraz do 100,00 zł wartości produktów   15,00 zł

- płatność za pobraniem Paczka Plus do 2 kg oraz do 100,00 zł wartości produktów  19,00 zł

- wpłata na konto Paczka Plus do 2 kg oraz od 100,01 do 150,00 zł wartości produktów  16,50 zł

- płatność za pobraniem Paczka Plus do 2 kg oraz od 100,01 zł do 150,00 zł wartości produktów  20,50 zł

- wpłata na konto Paczka Plus do 2 kg oraz od 150,01 do 200,00 zł wartości produktów 18,00 zł

płatność za pobraniem Paczka Plus do 2 kg oraz od 150,01 zł do 200,00 zł wartości produktów  22,00 zł

- wpłata na konto Paczka Plus do 2 kg oraz od 200,01 do 250,00 zł wartości produktów  19,50 zł

płatność za pobraniem Paczka Plus do 2 kg oraz od 200,01 zł do 250,00 zł wartości produktów  23,50 zł

- wpłata na konto Paczka Plus do 5 kg oraz do 200,00 zł wartości produktów  20,00 zł

- płatność za pobraniem Paczka Plus do kg oraz do 200,00 zł  wartości produktów               24,00 zł

UWAGA

Za pośrednictwem poczty polskiej możemy realizować wysyłki jedynie do długośći 150 cm. 

Wszystkie elementy które przekraczają długość będą w razie możliwości skracane .

16. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

19. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Remontex”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz na życzenie usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

20. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem na adres "Remontex" Sp. J. Danuta i Bożydar Dutkiewicz ul. Zabrzańska 78 , 41-907 Bytom. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Klient.Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwraca Kupującemu zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Kupującego, z zastrzeżeniem że Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub w innej formie zaakceptowanej przez Kupującego.

Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

21. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Remontex" Sp. J. Danuta i Bożydar Dutkiewicz ul. Zabrzańska 78 , 41-907 Bytom. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. . Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 14 dni. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.Klient zobowiązany jest do wysyłki reklamowanego towaru w zakresie cenowym odpowiadającym kosztowi wysyłki, za jakim otrzymał towar.