REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "REMONTEX"
 
Sklep Internetowy "Remontex" działający pod adresem www.sklep.remontex.com.pl, prowadzony jest przez "Remontex" Sp. z o.o. z siedzibą sklepu stacjonarnego  w Bytomiu, ul. Zabrzańska 78, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach,  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007765. NIP: numer 626-000-42-16 Regon numer: 272531382.
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów za pomocą strony sklep.remontex.com.pl, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
4. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
-  komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
-  przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
-  adres poczty elektronicznej e-mail.
5. Klienci mają możliwość korzystania z platformy sklep.remontex.com.pl dokonując rejestracji. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zakupu, w każdym czasie, poprzez wysłanie Formularza znajdującego się w zakładce KONTO – kontakt ze sklepem z prośbą o usunięcie konta lub kontaktując się telefonicznie z obsługą sklepu. Powyższe nie jest możliwe w trakcie realizacji złożonego zamówienia. W tej sytuacji prośba o usunięcie konta nastąpi po zrealizowaniu zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.
6. W celu dokonania rejestracji w platformie sklep.remontex.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a firmą Remontex sp.j., której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep.remontex.com.pl., na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie ze sklep.remontex.com.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
7. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w sklep.remontex.com.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej sklep.remontex.com.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
- akceptacji niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
8. Platforma sklep.remontex.com.pl umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących bezpłatnych usług:
-  możliwość składania zamówień celem nabycia produktów,
-  możliwość utworzenia konta Klienta dokonując rejestracji zgodnie z pkt 4-6 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży z platformą sklep.remontex.com.pl
-  subskrypcji newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego. W celu otrzymania newslettera Klient zaznacza na swoim koncie odpowiednią pozycję: „chcę otrzymywać newsletter”. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez dezaktywację zgody na otrzymywanie newslettera.
-  przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika historii zamówień
-  bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia
9. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Remontex" Sp.z o.o. ul. Zabrzańska 78 , 41-907 Bytom. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. . Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 14 dni. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.Klient zobowiązany jest do wysyłki reklamowanego towaru w zakresie cenowym odpowiadającym kosztowi wysyłki, za jakim otrzymał towar.
10. Wszystkie produkty dostępne w sklep.remontex.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
11. W przypadku zamówienia składanego w sklep.remontex.com.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM i PŁACĘ”.
- Czas oczekiwania wpłaty na konto za zamówienie, oraz jednocześnie czas rezerwacji produktów objętych zamówieniem wynosi do 2 dni roboczych - w razie braku wpłaty po upływie terminu zamówienie zostaje anulowane.
- Czas oczekiwania przez nasz sklep na odbiór towaru w przypadku zamówienia z płatnością przy odbiorze w kasie, po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o gotowym do odbioru zamówieniu wynosi do końca następnego dnia roboczego. W razie braku odbioru towaru po upływie terminu zamówienie zostaje anulowane.
12. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany lub przygotowany dla odbioru osobistego do Kupującego. Przewidywany czas dostawy w zależności od wybranej formy dostawy zgodnie z regulaminem doręczyciela, dla odbioru osobistego zgodnie z regulaminem sklepu.
- Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
Z powodu równoległej sprzedaży w sklepie stacjonarnym,  zastrzegamy możliwość wyprzedania produktów.       W takim przypadku Klient jest niezwłocznie informowany o kolejnej dostawie produktu oraz ma możliwość modyfikacji zamówienia oraz ewentualnie anulowania.
14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
15. Z powodu elektronicznego sposobu prezentacji towaru, oraz różnych dostaw produktów zastrzegamy, że wygląd rzeczywisty produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanego w zakresie odcieni kolorów, ich nasycenia, kontrastu. W szczególności przy wyrobach drewnianych mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorystyce i ułożeniu słojów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wyrobu. Wynika to z właściwości materiału i nie ma wpływu na własności użytkowe wyrobu.
16. Wskazane wyżej różnice między ilustracjami i/lub opisami towarów prezentowanych na stronach internetowych a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być uznawane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.
17. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
18. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
a) płatność przy odbiorze:
- za pobraniem - należność pobiera kurier, listonosz
- odbiór bezpośrednio w siedzibie firmy "Remontex" należność pobiera kasjer w kasie sklepu.
b) wpłata na konto (przelew bankowy na konto sklepu ).
Dane do przelewu:
"Remontex" Sp.z.o.o.
konto: ING BANK ŚLĄSKI  89 1050 1230 1000 0022 4336 0746
c) przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do  skompletowania i przygotowania wysyłki.
19. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na platformie sklep.remontex.com.pl, firma Remontex sp.j. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.
20. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:
poczty polskiej  zgodnie z podanym cennikiem w zakładce WARUNKI DOSTAWY lub może być odebrany osobiście w sklepie stacjonarnym (adres podany na początku regulaminu).
21. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
22. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Sklep.remontex.com.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 2020, poz. 1740) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem info@remontex.com.pl, za pomocą formularza kontaktowego na koncie Użytkownika lub osobiście w siedzibie sklepu podanej w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
c. numer zamówienia,
d. numer faktury,
e. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
f. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
23. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Remontex sp.z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź  na adres poczty tradycyjnej.
24. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep.remontex.com.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
25. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.remontex.com.pl.   W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
26. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem (oryginał) na adres "Remontex" Sp. z o.o. ul. Zabrzańska 78 , 41-907 Bytom. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Klient. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwraca Kupującemu zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Kupującego, z zastrzeżeniem że Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub w innej formie zaakceptowanej przez Kupującego.
27. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
29. Podane przez Klientów dane osobowe firma Remontex sp.z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności.
30. Remontex sp.z.o.o. może zmienić Regulamin świadczonych usług w ramach sklep.remontex.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Remontex sp.z o.o, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.remontex.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
31. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: info@remontex.com.pl.