1. Informacje ogólne.
Niniejsza  Polityka Prywatności określa  zasady  przetwarzania  i ochrony  danych osobowych  przekazanych  przez  Użytkowników  w związku  z korzystaniem  przez  nich usług.

2. Administratorem danych  osobowych  zawartych w serwisach  jest  Remontex sp.j. Danuta  i  Bożydar  Dutkiewicz  z siedzibą w 41-902  Bytom, ul.  Zabrzańska  78  KRS 0000064364,  NIP  626-000-42-16.

3. W trosce  o bezpieczeństwo  powierzonych  nam danych  opracowaliśmy  wewnętrzne procedury  i zalecenia, które  mają  zapobiec  udostępnieniu danych  osobom nieupoważnionym.  Kontrolujemy ich  wykonywanie  i  stale  sprawdzamy  ich zgodność z  odpowiednimi  aktami  prawnymi  - ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  ustawą o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną, a  także wszelkiego  rodzaju  aktach wykonawczych  i aktach  prawa  wspólnotowego.

4. Dane Osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie zgody  wyrażanej  przez  Użytkownika oraz  w przypadkach,  w  których  przepisy  prawa upoważniają  Administratora  do przetwarzania danych  osobowych  na  podstawie  przepisów prawa  lub  w  celu realizacji zawartej  pomiędzy stronami.

5. Sklep internetowy  nie  pobiera  w  sposób  automatyczny  żadnych  danych,  z wyjątkiem  danych  zawartych  w  plikach,  o  których  mowa  poniżej, podczas  samego korzystania  ze sklepu.

6. Serwis realizuje funkcje  pozyskiwania  informacji o  użytkownikach  i  ich zachowaniach w następujący  sposób:
- poprzez  dobrowolnie  wprowadzone  w formularzach  informacje 
- poprzez  gromadzenie  plików  “cookies”.
Pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych  w  ramach  Witryny,  poprzez  utrzymanie  sesji  użytkownika  Witryny  ( po  zalogowaniu ), dzięki  której  Użytkownik  nie  musi  na  każdej  podstronie.  Witryny ponownie  wpisywać  loginu  i  hasła  oraz  do  tworzenia statystyk,  które  pomagają  zrozumieć, w  jaki  sposób  użytkownicy Witryny  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury  i  zawartości.

7. Serwis  zbiera  informacje  dobrowolnie  podane  przez  użytkownika  w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:  nazwisko i imię,  adres do korespondencji, jeżeli jest inny  niż  adres  zameldowania,  adres  poczty elektronicznej,  numer    Jest  to  konieczne  dla  dokonania  rejestracji  i  zakupu  w  ramach Witryny.
8. Dane podane  w  formularzu  są  przetwarzane  w celu  wynikającym  z  funkcji konkretnego formularza   w  celu  dokonania  procesu  obsługi kontaktu  informacyjnego.
9. Dane osobowe  pozostawione  w  serwisie  nie zostaną  sprzedane  osobom  trzecim, zgodnie  z przepisami  Ustawy  o  ochronie  danych.
10. W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
11. Do danych  zawartych  w  formularzu  przysługuje wgląd  osobie  fizycznej, która  je tam umieściła. Osoba  ta  ma  również  prawo  do  modyfikacji  i zaprzestania przetwarzania  swoich  danych  w dowolnym momencie.
12. Zastrzegamy sobie  prawo  do  zmiany  w  polityce ochrony  prywatności  serwisu, na które może wpłynąć  rozwój  technologii  internetowej, ewentualne  zmiany  prawa  w zakresie  ochrony danych  osobowych  oraz  rozwój  naszego  serwisu. O  wszelkich zmianach  będziemy  informować  w sposób  widoczny  i  zrozumiały.
13. W Serwisie mogą  pojawiać  się  linki  do  innych stron  internetowych. Takie  strony internetowe działają  niezależnie  od  Serwisu  i  nie  są  w żaden sposób  nadzorowane przez serwis  remontex.com.pl  i  sklep.remontex.com.pl.  Strony te  mogą  posiadać własne  polityki  dotyczące prywatności  oraz  regulaminy,  z  którymi zalecamy  się zapoznać.

W  razie  wątpliwości  co  do  któregokolwiek  z  zapisów niniejszej polityki  prywatności  jesteśmy  do  dyspozycji – nasze  dane znaleźć  można  w  zakładce KONTAKT.